Since 2008


JAKIM
PPIM
DPMM
       
            HDC                               SME CORP
MOF
KKM
MATRADE
      
      PPIPBM               FMM          PERDASAMA

 

WELCOME 

 
Join  HOT PERFUMES, this is
where the best opportunities for 
change your life !
 
To apply, kindly contact our nearest BRANCH
*Click BRANCH page for details
 
 
Jumlah ahli e-Niaga terkini
(up-dated 10/5/2014)
5,382
Cawangan 81, Stokis 314
Mini-Stokis 609  Ejen 4378
 
Jumlah bayaran Insentif Bulanan 2014/15
APRIL - MEI 2014
RM25,724.28
 
 
_______________________________________
 
 
Klik Untuk Ke Laman e-Niaga
 
 
Untuk Cawangan Sahaja
 
 
e-Niaga Card FABRIC MIST
 
 
IKLAN
 

Penerima Insentif Bulanan Mei 2014

05 Jun 2014

 

Untuk melihat senarai penerima dan jumlah insentif, sila download di muka MUAT TURUN di atas. Sila lihat penyata insentif anda di My Account - Incentive - Incentive statement.

PERHATIAN

1) Setiap rakan niaga yang berjaya mendapat insentif bulanan dikehendaki menandatangani SURAT AKUAN sebelum bayaran dimasukkan ke dalam akaun bank. Salinan Surat Akuan tersebut boleh didapati di muka MUAT TURUN. Sila baca, tandatangan dan email atau fax kembali surat berkenaan supaya bayaran insentif dapat dimasukkan ke akaun bank anda.

2) Cawangan, Stokis dan Mini-Stokis hendaklah mematuhi sepenuhnya syarat-syarat sebagai rakan niaga dan jika simpanan stok produk kurang dari jumlah minima seperti yang ditetapkan, anda tidak layak mendapat insentif bulanan dan tahunan jika ada.

3) Rakan niaga OFF-LINE (yang tidak menggunakan sistem e-Niaga) tidak layak mendapat insentif.

4) Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap mana-mana rakan niaga yang sengaja memanipulasi STOK terkumpul (key-in tetapi sebenarnya belum dijual) atau melakukan penipuan urusniaga untuk mengaut insentif secara tidak sah.


 
  MAJU BERSAMA HOT PERFUMES


Back to News


Print
HOT PERFUMES